Member Login home | product | services | download | reseller | about | contacts | support
Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk pekerja binaan (NIOSH KUPON) 


Pengenalan
Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 menyatakan bahawa setiap pekerja wajib memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakannya. Sejajar dengan keperluan ini, pada 28hb Januari 2000, Kementerian Sumber Manusia telah mengarahkan semua pekerja pembinaan wajib menghadiri kursus induksi berkaitatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan sebelum mereka dibenarkan bekerja di tapak binaann

Objektif
Memberi kesedaran tentang pentingnya tempat kerja yang selamat dan sihat.
Mengubah tanggapan terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
Menyampaikan pengetahuan asa berkaiatan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
Memaklumkan kehendak undang-undang berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja

Kandungan
Module 1: Pengenalan, peraturan, kebersihan, pencegahan, kebakaran, kemudahan, peralatan elektrik di tapak kerja, peralatan janakuasa mudah alih dan kajian kes.

Module 2: Alat pengangkutan di tapak kerja, kren, hoist, excavation, dmolation, steel frame erection, kerja-kerja di atas bumbung.

Module 3: Peralatan pelindung diri, bekerja dengan scaffolding, bekerja di atas, bekerja dengan air, dan kajian kes.

Module 4: Bekerja di tempat tertutup, kerja-kerja memateri dan memotong, kerja-kerja manual, bekerja dengan bahan kimia, habuk dan asap, bising dan getaran, panas, cara menangani kemalangan dan sesi soal jawab.
 


Tenaga Pengajar
EN A. KHALIL BIN KAMARUDIN

. Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan, Selia Selenggara Selatan Sdn Bhd
. Berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP IS 127/438/2/1480)
. Berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Perkjaan sebagai Tenaga Pengajar (JKKP IS/682/8-221 (2))
. Pernah bekerja dengan IJM Coproration, Ahmad Zaki Sdn Bhd, BSA Sdn Bhd, SKF Bearing Ind, Sdn. Bhd. and ALPS Electric.


Siapa yang perlu hadir?
Semua pekerja yang belu pernah mengikuti kursus induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan samada CIDB atau NIOSH.

Ciri-Ciri Latihan
Modul latihan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh NIOSH
Bahasa penghantar yang digunakan disesuaikan dengan para perserta kursus.
Jumlah latihan mestilah tidak kurang daripada 6 jam dan dikira satu hari kursus
Latihan yang dijalankan di bilk latihan yang dilengkapi dengan kemudahan latihan
Bilangan maksimum perserta yang dibenarkan tidak melebihi 40 orang.
Peserta akan diberi NIOSH kupon di akhir kursus.

Butiran Latihan
Date: Every Sabtu & Ahad
Time: 8:30 pagi  to 4.00 petang
Place: akan diumumkan. sekitar Lembah Kelang 

Orang yang boleh dihubungi
A.Khalil Bin Kamaruddin - 013.616.4847
Ahmad Hafiz Wahy - 012.369.7260

NioshTraining
brochures
details
details (Malay)


Copyright 2004, 2005, 2006 reserved for Lui Mewah